Tjeu Vossen

Na twintig jaar enthousiast lesgegeven te hebben in het Basisonderwijs, waarin de emotionele en sociale kant van de omgang met kinderen mijn grootste aandacht kreeg, heb ik de beroepsopleiding voor Spiritueel Werker gevolgd. Hierin maakte ik me door toepassing en persoonlijk ondergaan de technieken eigen die ik al jaren hanteer om mensen dieper bij zichzelf te brengen. Werken met Gevoelens, Innerlijk Kind werk en op zoek gaan naar de Kracht in jezelf zijn mijn sterkste kanten

Spiritueel Werker en Intimiteitscoach

Kritisch Ontwikkelingsbegeleider en Merkaba en Chicong leraar

Ik ben daarnaast Kritisch Ontwikkelingsbegeleider, waarbij ik een
werkvorm hanteer die vooral de wijsheid van het lichaam opnieuw
activeert en prima resultaten heeft bij kinderen én volwassenen die niet
lekker in hun vel zitten of onder presteren op school of werk. Ik sta borg
voor een veilige en verantwoorde manier van werken. De grenzen van
iedere deelnemer worden volledig gerespecteerd.
Meervoudige Merkaba Helingen zijn helingen die ik geef vanuit mijn
hart. Als kosmisch meesterheler mag ik anderen inwijden in deze manier
van heling geven.
Al enkele jaren geef ik ook Chiqong voor jongeren en volwassenen. Dit blijkt een prima manier om
bij jezelf te komen, je eigen grenzen beter te voelen en bewust momenten van rust in te plannen in je
dagelijkse (vaak hectische) leven. Als je zelf de adviezen van mij dagelijks toepast, zal je snel
merken wat de positieve gevolgen van Chiqong zijn!

Dieptecircel

In deze bijeenkomsten wordt aan dieptewerk gedaan. Door middel van opdrachten in tweetallen of centraal onderzoek je het thema dat centraal staat.

Mannencirkel

Op donderdagavond één keer per maand (Deelcirkel) of één keer in de twee maanden (Dieptecirkel).

Deelcirkel

De opzet van deze cirkels is laagdrempeliger. Je deelt met andere mannen jouw ervaringen over het thema dat die avond centraal staat. Ieder man is welkom!

“Mijn Mannencirkel”

Kwetsbaar, puur, open, oprecht…

Mijn Mannencirkels zijn vooral ‘gewoon’: je kunt er in een veilige sfeer ALLES kwijt, ALLES is bespreekbaar, NIETS is raar. Een soort van keukentafel-gesprekken met een emotionele lading die je aanzetten tot nadenken over jouw Man-Zijn.