Kosten voor behandeling

Praktijk voor Persoonlijke Bewustwording

Kosten voor de diverse sessies:

  • Intake € 90,-
  • Uurtarief sessie/massage volwassenen: €90,- 
  • Telefonisch contact (bellen of appen): vooraf € 25,- overmaken. Elk volgend kwartier € 15,-
  • Heling op afstand € 35,-
  • Mannencirkels:  €30,-  en Knuffelavond €40,- 
  • Cursus Rust in Beweging: €45,- per maand
  • Meervoudige Merkaba Technieken niveau 1 en 2: €295, voor een driedaagse
  • Afspraken dienen 24 uur van te voren geannuleerd te worden, anders wordt het consult in rekening gebracht.
  • Alle behandelingen worden “per tikkie” of contant betaald.
  • Consulten worden niet vergoed door zorgverzekeraars.

Intake gesprek en dossiervoering:

Ik voel me verplicht een dossier te voeren van iedere cliënt. Om een gedegen advies te geven is een intake essentieel. Dit duurt 1-1½ uur. Tijdens het intakegesprek vertel je jouw verhaal en daar zal de therapie op afgestemd worden. Het dossier is toegankelijk voor de cliënt in de praktijk zelf.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) – 25 mei 2018:

Het bijhouden van een dossier gebeurt geheel volgens de wettelijke richtlijnen van de AVG. Dit kun je lezen in ons Register van Verwerkingsactiviteiten. Lees dit document goed door alvorens U een afspraak maakt voor een intake. Iedere cliënt dient schriftelijke toestemming te geven voor het vastleggen van gegevens d.m.v. ondertekening van ons Privacy Document.

Behandelingsovereenkomst en afspraken:

Omdat Tjeu op een correcte en respectvolle manier met mensen om wil gaan, houdt hij zich aan algemene behandelafspraken. (die o.a. zijn vastgelegd in de WGBO, RBCZ en Wkkgz) Therapeut en cliënt/ouder ondertekenen een Behandelingsovereenkomst. Deze wordt in het intakegesprek uitgereikt of al eerder toegestuurd per mail. Ook dient iedere cliënt een anamneseformulier in te vullen en te ondertekenen.

Behandelingen Kinderen:

Alleen onder bepaalde omstandigheden werkt Tjeu met minderjarigen. In overleg met de ouders worden afspraken, duur en kosten besproken. Op grond van de AVG zijn we verplicht voor elke sessie goedkeuring van de ouders te vagen door ondertekening van Minderjarigen Toestemmingsformulier.

2 + 13 =

Aanmeld formulier

Wil je gewoon een vraag stellen dan kan dat via: tjeu.vossen1@gmail.com. of via 06 4960 2320