Deelcirkel

Met een man of tien gezellig bij elkaar maar wel serieus op levensthema’s ingaand. Geen extra ‘mannelijke’ ingrediënten als ÁHO’-roepen en praatstok hanteren. Gewoon bij elkaar zitten en diepte opzoeken in het gesprek. We beginnen altijd met het noteren van eigen ingevingen en raakvlakken op een muurkrant. Dit geeft je de mogelijkheid je af te stemmen op het onderwerp en te zien wat bij de anderen leeft. Vervolgens kan iemand een vraag stellen over wat opgeschreven is of zijn eigen ding toelichten. Op die manier ontstaat er een natuurlijke discussie over het onderwerp. Tjeu leidt het geheel wel, maar iedereen mag op ieders verhaal reageren. Uiteindelijk kan het zijn dat Tjeu iets speciaals met iemand doet of met de gehele groep. Dat hangt af van wat er allemaal langs komt op een avond. Centraal staan: VEILIGHEID, RESPECT en MEDEDOGEN voor elkaar.

Een deelnemer aan het woord:

Ik heb Tjeu de afgelopen 11 jaar leren kennen o.a. bij de mannencirkels  als een warme invoelende persoonlijkheid. Je voelt je al snel op je gemak en veilig bij hem zodat je ook echt jezelf durf te zijn. Dat merkte ik als er een nieuwe man bij een mannencirkel kwam en zich al snel kwetsbaar durfde op te stellen en zich ook thuis voelde in de groep mannen. Tjeu houdt van praktische spiritualiteit, dus wat je in het dagelijks leven gewoon kunt toepassen. Dit is mijn beleving van Tjeu; echter ik zou het gewoon zelf komen ervaren. Hartegroet Dré